Grupa I

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE- KWIECIEŃ GR.I

WIELKANOC
CHCIAŁBYM BYĆ KOSMONAUTĄ
DBAMY O ZIEMIĘ
JESTEM POLAKIEM EUROPEJCZYKIEM

OCZEKIWANE REZULTATY PRACY DZIECKA:

-stosuje słowa: wysoki, niski, ;
-zamalowuje ograniczoną powierzchnię;
– odpowiada na pytania dotyczące utworu;
– dostrzega zmienność kwietniowej pogody;
– liczy w zakresie czterech;
– wymienia wybrane zwyczaje wielkanocne;
– wykonuje pracę plastyczną wg instrukcji;
– ilustruje piosenkę ruchem;
– stosuje określenia: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
– porządkuje jednorodne obiekty w otoczeniu na podstawie różnic;
– obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie ;
– wypowiada się nt. treści opowiadania;
– wie, na czym polega praca kosmonauty;
– wie, kiedy jest dzień, a kiedy noc;
– wypowiada się nt. UFO;
– wyraża swoje pomysły w ekspresji plastycznej;
– wciela się w role smutnego i wesołego drzewa;
-uważnie słucha wiersza i wypowiada się na jego temat;
– uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych;
– wie, jak być przyjacielem przyrody;
– podaje nazwę swojej miejscowości;
– podaje nazwę kraju w którym mieszka;
– nazywa stolicę Polski;
– poznaje wybrane wiadomości o Warszawie;
– zna legendę o Warsie i Sawie.

 

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content