Ramowy rozkład dnia

Godziny

Czynności wykonywane przez dzieci i nauczyciela

7.00 – 8.30

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne i inspirowane, indywidualne i zespołowe (praca w grupach). Obserwacje przyrodnicze w kąciku przyrody.

Kontakty indywidualne – rozmowy i obserwacje pedagogiczne zachowani i działań dzieci. Poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wspomaganie i rozwijanie zainteresowań.

8.30 – 8.45

Zabawy i ćwiczenia ruchowe

8.45 – 9.00

Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 10.00
Dzieci młodsze

9.30 – 10:15
Dzieci starsze

Aktywność zbiorowa i indywidualna inspirowana przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w różnych sferach rozwojowych.

Zajęcia dydaktyczne organizowane w/g wybranego programu wychowania przedszkolnego

10.00 – 10.15
Dzieci młodsze

10.15 – 10.30
Dzieci starsze

Zabawy swobodne wynikające z potrzeb dziecka i jego aktywności.

Przygotowania do wyjścia z przedszkola: czynności higieniczne i ubieranie się w szatni.

10.15 – 11.45
Dzieci młodsze

10.30 – 11.45
Dzieci starsze

Pobyt w ogrodzie, spacery i wycieczki w okolicach przedszkola. Zabawy i gry ruchowe, sprawnościowe i rozwijające procesy poznawcze. Obserwacje przyrodnicze, prace gospodarczo-porządkowe, działania artystyczne i twórcze. Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata. Projektowanie działań zespołowych, doświadczanie i poszukiwanie rozwiązań problemów.

11.45 – 12.00

Czynności porządkowe, organizacyjne, higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do obiadu.

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 14.15

Czynności opiekuńcze. Czytanie literatury dziecięcej, słuchanie muzyki lub nagrań z CD. Relaksacja lub pobyt na powietrzu.

Praca indywidualna: kompensacyjno-terapeutyczna. Zajęcia dodatkowe.

14.15 – 14.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne. Zabawy i ćwiczenia ruchowe – przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 17.30

Samodzielne planowane i organizowane przez dzieci zabawy dowolne:   zespołowe i indywidualne. Wspieranie przez nauczyciela twórczych inicjatyw dzieci. W miarę możliwości korzystanie z ogrodu przedszkolnego. Praca indywidualna: kompensacyjno-terapeutyczna. Prace porządkowe.

Rozchodzenie się dzieci.

Obserwacje pedagogiczne zachowań i działań dzieci. Poznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, wspomaganie i rozwijanie zainteresowań.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content