Grupa II

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE Luty- GR.II-Motylki

Dzieci lubią zimę

W karnawale czas na bale

Nasze zmysły

W świecie sztuki

 Oczekiwane rezultaty pracy dziecka:

 stosuje poprawne formy fleksyjne w mowie potocznej (przypadki, liczby, rodzaje, formy osobowe);
– poznaje nową technikę plastyczną, rycie patykiem na podłożu z pasty do zębów ;
– sprawdza w zabawie badawczej, czy śnieg jest czysty;
– rozwija poprawną wymowę i twórczą aktywność muzyczną;
–  poznaje liczebniki porządkowe w zakresie 1-5 ;
-zauważa różnice i podobieństwa między przedmiotami;
– rozwija dużą i małą motorykę;
– zna pojęcie „karnawał”;
– odkrywa radość z kontaktu z muzyką;
– rozwija koordynację wzrokowo- ruchowo- słuchową;
– rozróżnia zmiany dynamiczne, zmiany tempa i  rozwija umiejętności gospodarowania oddechem podczas śpiewania;
– utrwala znajomość figury geometrycznej – koła, spostrzega zmiany we wzajemnym położeniu;
– odkryje zmiany w najbliższym otoczeniu;
– dostrzega podobieństwa i różnice;
– maluje farbami plakatowymi muzykę;
– dostrzega w muzyce kontrasty i podobieństwa;
– podejmuje próby ustalenia kryterium klasyfikacji elementów zbioru;
– przelicza elementy zbioru;
– poznaje różne rodzaje piłek;
– rozróżnia swoje emocje oraz emocje innych osób;
-nabywa świadomość, iż wszyscy mamy prawo do odczuwania i wyrażania własnych emocji;
– odkrywa różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo, rytm, dynamikę i nastrój;
– rozumie aspekt porządkowy liczby naturalnej;
– tańczy do ulubionej muzyki.

 

 

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content