Grupa II

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze

 MARZEC    GR. II

 Tematy:

 1. W MARCU JAK W GARNCU
 2. NADCHODZI WIOSNA
 3. W GOSPODARSTWIE
 4. ZWIERZĘTA DOMOWE

Ad. 1

 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami przedwiośnia,
 • zachęcanie do obserwowania marcowej pogody,
 • zapoznanie z przysłowiem „W marcu jak w garncu”,
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z treścią wiersza,

Ad. 2

 • zachęcanie do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie wiosną.
 • poszerzanie wiadomości dziecka na temat cech wiosny,
 • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki,
 • poznanie nazw wybranych ptaków wracających do nas wiosną.
 • wzbogacanie wiedzy dziecka na temat życia bocianów

Ad. 3

 • zapoznanie ze zwierzętami hodowanymi w gospodarstwie,
 • utrwalenie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
 • utrwalenie nazw figur geometrycznych,
 • rozwijanie poczucia rytmu.,
 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,
 • wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt hodowanych w gospodarstwie np. krowy,

Ad. 4

 • zapoznanie z zasadami właściwego zachowania podczas spotkania z nieznanym psem,
 • zwrócenie uwagi na obowiązki właścicieli zwierząt hodowanych w domu,
 • wzbogacanie wiedzy na temat odżywiania zwierząt hodowanych w domu i opieki nad nimi
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej .,
 • rozwijanie kompetencji plastycznych i matematycznych,
 • rozwijanie inwencji twórczej
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content