Specjaliści

Logopeda

Mgr. Agata Rybka (nauczyciel mianowany)
pedagog specjalny

Dyżur w przedszkolu

Poniedziałki  10:30 – 16:30

Środa  8:00 – 14:00

Piątek  8:00 – 12:30

Od  10 października ( poniedziałek)  konsultacje co drugi tydzień w godz. 16.30-17.30

Logopeda pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy. We wrześniu i październiku każdego roku, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców prowadzi badania mowy u wszystkich dzieci. Następnie prowadzone są badania diagnostyczne dzieci zakwalifikowanych na terapię. Wszyscy rodzice są informowani o wynikach badań. Terapia dla dzieci prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Praca nad usprawnianiem mowy dziecka wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą. Zasady współpracy ustalane są indywidualnie.


Ponadto do zadań logopedy należy

 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej (prowadzenie zajęć w poszczególnych oddziałach
 • upowszechnianie wiedzy logopedycznej w formie pogadanek dla rodziców, nauczycieli
 • organizowanie pomocy logopedycznej przy ścisłej współpracy z nauczycielami i psychologiem.

Psycholog

Dorota Gubera

Dyżur w przedszkolu

  piątek  08.00 – 13.00

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna nr 8
Kaspijska 16 A
tel. 22 642 69 20, fax. 22 435 95 85

Zadania psychologa w przedszkolu

 1. Prowadzenie rozmów/konsultacji z rodzicami i nauczycielami, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów z dzieckiem.
 2. Prowadzenie działań diagnostycznych na terenie przedszkola (obserwacja dziecka w grupie, rozpoznawanie możliwości i indywidualnych potrzeb, poszukiwanie przyczyn obserwowanych trudności).
 3. Na wniosek rodzica prowadzi na terenie poradni psychologiczne badania diagnostyczne dotyczące rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego oraz sondażowe badania gotowości szkolnej.
 4. Prowadzenie zajęć wspomagających z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. korekcyjno – kompensacyjnych, stymulujących rozwój emocjonalno – społeczny) w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku w przedszkolu.
 5. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu umiejętności pracy wychowawczej z dziećmi i ich rodzicami.
 6. Upowszechnianie wiedzy psychologicznej – na życzenie przedszkola prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem.


Pomocy udzielają również

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8, tel. 22 841 14 23
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Raszyńska 8/10, tel.22 822 71 68
 • Komitet Ochrony Praw dziecka w Warszawie, ul. Hoża 27, tel. 22 626 94 19 lub 22 626 94 21
 • Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia nr 1 Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Iwicka 19, tel.22 841 83 61
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content