Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna

mgr Anna Gawrychowska

Cele

  • korygowanie istniejących zaburzeń statycznych ciała
  • wyrabianie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
  • poprawa sprawności ruchowej, wzmacnianie mięśni
  • usprawnianie prawidłowego oddychania
  • zachęcenie do regularnego uprawiania sportu
  • udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i wyciszających

Umuzykalnienie

mgr Ewa Wawrzyniak

Cele

Zajęcia umuzykalniające pozwalają dzieciom na rozwój muzyczny, intelektualny, emocjonalny, ruchowy, estetyczny i społeczny. Zajęcia te oparte są o metody i idee: E. J. Dalcroze’a, C. Orffa, R. Labana, B. Strauss, W. Sherborne, E. E. Gordona, S. Suzuki, a także własne doświadczenia nauczyciela inspirowane pracą z dziećmi. Ideą rytmiki jest twórcze obcowanie z muzyką, realizujące się w różnych formach: ruchu, tańca, śpiewu, mowy i gry na instrumentach.

Ceramika

mgr Paweł Sochacki
poniedziałek 

Cele

Zadaniem zajęć ceramicznych jest stworzenie dziecku możliwości pełnego wyrażania siebie w procesie tworzenia różnego rodzaju dzieł plastycznych, pozwalając jednocześnie na kreację samego siebie, dzięki czemu możliwe jest pozbycie się wielu ograniczeń. Istotnym wydaje się być fakt, iż zajęcia ceramiczne tworzą jednostce przestrzeń, w której możliwe jest podjęcie aktywności twórczej, a także specyficzne pobudzenie sensoryczne pozwalające na wielozmysłowe widzenie świata.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content