Grupa III

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 STYCZEŃ GR.III 

 • dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy
 • spostrzeganie sekwencji czasowych : krótszych i dłuższych / godzin, dni,/
 • zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia
 • rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych
 • zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej
 • organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru / cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem /
 • doskonalenie słuchania ze zrozumieniem
 • ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary
 • rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach
 • wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych
 • umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych
 • doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile zostało
 • uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content