Grupa III

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze – czerwiec 2024 r.

Tematy kompleksowe:

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 2. Lato, lato, lato czeka
 3. Wkrótce wakacje
 4. Zwiedzamy świat

Cele główne:

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie informacji o kolegach i koleżankach,
 • wdrażanie do świata wartości,
 • definiowanie pojęcia „przyjaźń”,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • kształtowanie potrzeby zachowania prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • wyrabianie wyobraźni muzycznej i koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • zapoznanie z wyglądem dzieci z różnych zakątków świata,
 • wykonanie eksperymentu z bańkami mydlanymi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • integracja z rówieśnikami,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie współpracy w grupie,
 • kształcenie percepcji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • określanie, dokąd można się udać na wakacje,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych,
 • rozbudzanie zainteresowania podróżowaniem,
 • poznanie krajów sąsiadujących z Polską,
 • utrwalenie znajomości poznanych figur,
 • rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,
 • zdobywanie informacji na temat ciekawych miejsc w Europie,
 • uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content