Grupa III

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 MAJ    GR.III

 Tematy:

 1. Jesteśmy Polakami.
 2. Zefirek i jego drużyna.
 3. Skrzydlate opowieści.
 4. Rodzina ponad wszystko.

Oczekiwane rezultaty pracy dziecka : 

 • Dostrzega piękno i charakterystyczne elementy krajobrazu w najbliższej okolicy.
 • Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe (godło, flagę).
 • Poznaje znaczenia słów: ojczyzna, Polska.
 • Poznaje różne rodzaje wiatru i jego działanie.
 • Obserwuje i rejestruje pogodę. Posługuje się symbolami.
 • Poznaje wybrane zwierzęta latające.
 • Nazywa i klasyfikuje podstawowe figury geometryczne ( koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 • Przelicza za pomocą liczebników porządkowych. Doskonali umiejętność liczenia.
 • Wymienia imiona członków rodziny i opowiada o nich.
 • Zna nazwy wybranych zawodów i wiążące się z nimi atrybuty.
 • Odgrywa role w zabawach teatralnych, posługując się ruchem i gestem.
 • Wie, jak okazać miłość i szacunek.
 • Doskonali precyzję i poczucie estetyki, wykonując prace plastyczno- techniczne.
 • Wyzwala aktywność ruchową przy muzyce, rozwija wyobraźnię muzyczną.
 • Tworzy wielozdaniowe wypowiedzi. Uważnie słucha i odpowiada na pytania.
 • Przestrzega reguł zabawy i godzi się z ewentualną porażką.
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content