Grupa III

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE 

LISTOPAD 2022

1. Jak przekazujemy informacje.
2. Dzień i noc.
3. Kapie, kropi, mży.
4. Dbamy o zdrowie.

 

Ad. 1

• Zapoznanie dzieci z pracą listonosza,
• Wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą,
• Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania nauczyciela i kolegów z grupy.
• Zapoznanie z różnymi formami przekazu informacji,
• Wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia związane z pocztą,
• Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
• Rozwijanie umiejętności wystukiwania określonego rytmu przy pomocy różnych przedmiotów,
• Kształcenie słuchu muzycznego.
• Zapoznawanie dzieci z miejscem użyteczności publicznej – pocztą oraz osobami w niej pracującymi,
• Zwrócenie uwagi dzieci na właściwe zachowanie w miejscach publicznych, oraz bezpieczne poruszanie się po drogach.
• Zapoznanie dzieci z współczesnymi środkami przekazu informacji,
• Kształcenie sprawności językowej w toku prowadzenia dialogu.

Ad. 2

• Wyzwalanie słownej ekspresji poprzez zachęcanie do wypowiedzi na forum grupy
• Zapoznanie ze znaczeniem naturalnego i sztucznego źródła światła dla ludzi, roślin i zwierząt
• Dostrzeganie zdrowotnych walorów snu i odpoczynku
• Zachęcanie do wyraźnego wypowiadania się na forum grupy i słuchania innych
• Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu •
Nabywanie umiejętności układania prostego rytmu: dzień – noc
• Wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego, swobodnego uczestniczenia w zabawach rytmicznych
• Wdrażanie do prawidłowego reagowania ruchem na muzykę
• Uwrażliwianie na nastrój utworu i określanie jaka jest muzyka: wesoła, skoczna, smutna, spokojna
• Wdrażanie do dbałości o własne zmysły i mówienie umiarkowanym głosem
• Rozwijanie wypowiedzi słownej w inspiracji obrazkami
• Rozwijanie twórczego myślenia
• Rozwijanie sprawności palców i nadgarstków
• Wdrażanie do porządkowania miejsca pracy
• Zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy i słuchania innych

 

Ad.3

• Zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią (słońce, deszcz, śnieg),
• Rozpoznawanie symboli pogody,
• Wdrażanie do wypowiadania się zdaniami.
• Stwarzanie możliwości do tworzenia własnej ekspresji plastycznej,
• Kształcenie umiejętności malowania farbami,
• Wdrażanie do zachowania porządku w miejscu pracy.
• Kształcenie poczucia rytmu i umiejętności gry na wybranym instrumencie,
• Aktywne uczestniczenie w zabawach muzyczno – rytmicznych.
• Zapoznanie ze zjawiskiem atmosferycznym charakterystycznym dla jesieni – opady deszczu,
• Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane ze zjawiskami atmosferycznymi,
• Wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności.
• Rozwijanie sprawności manualnych w powiązaniu z twórczością artystyczną dziecka,
• Utrwalenie pojęć: wysoko, nisko, obok, wyżej, niżej,
• Rozwijanie zamiłowań rysunkowych i kolorystycznych,

Ad. 4

• Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z treścią utworu i własnymi doświadczeniami,
• Kształcenie umiejętności liczenia w zakresie czterech,
• Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Zapoznanie dzieci z przedmiotami, które chronią przed deszczem,
• Kształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji co do wyboru materiałów,
• Rozwijanie wyobraźni twórczej.
• Zapoznanie dzieci z rolą dyrygenta w orkiestrze,
• Utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych: bębenek, grzechotka, kołatka,
• Kształcenie pamięci muzycznej oraz prawidłowego oddechu.
• Wzbogacenie słownictwa dzieci o wyrazy związane z higieną,
• Kształtowanie umiejętności dokonywania prostych operacji umysłowych: klasyfikowania, uogólniania, odnajdywania związków przyczynowo – skutkowych,
• Kształcenie czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych oraz zachowania czystości w najbliższym otoczeniu.
• Kształcenie umiejętności cięcia po linii,
• Wzbogacenie ekspresji malarskiej dzieci,
• Utrwalenie pojęć związanych z higieną.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content