Grupa IV

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

Zagadnienia programowe na listopad gr. IV

Tematy:

 1. Kraina bezpieczeństwa
 2. Polska naszym domem
 3. Deszczowa muzyka
 4. W świecie emocji

Cele ogólne :

 Obszar fizyczny :

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
 • wykonywanie ćwiczeń według instrukcji słownej i pokazu
 • wykazywanie spontanicznej aktywności ruchowej
 • usprawnianie ruchomych narządów mowy, pionizowanie języka, wzmacnianie mięśnie policzków

Obszar emocjonalny : 

 • przewidywanie skutków swojego zachowania
 • nazywanie stanów emocjonalnych
 • kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • wczuwanie się w stan emocjonalny innych osób

Obszar społeczny :

 • dokonywanie oceny postępowania swojego lub innych
 • dokonywanie wyborów ze świadomością ich pozytywnych i negatywnych skutków
 • rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania
 • szanowanie praw rówieśników, przestrzeganie zakazu krzywdzenia innych osób: popychania, bicia, zabierania zabawek, przeszkadzania w zabawie
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów, dochodzenie do kompromisu
 • zwracanie się o pomoc do nauczyciela w sytuacjach trudnych
 • umiejętna współpraca z grupą
 • integrowanie się z grupą

Obszar poznawczy

 • wyjaśnienie pojęcia „bezpieczeństwo”
 • wskazywanie sytuacji, w których dziecko czuje się bezpiecznie
 • znajomość zasad bezpieczeństwa
 • znajomość numerów alarmowych i rozpoznawanie sytuacji, w których dziecko powinno je zastosować
 • znajomość zawodów związanych z bezpieczeństwem i dostrzeganie ich roli
 • znajomość wybranych zasad ruchu drogowego, stosowanie przyjętych zasad bezpieczeństwa
 • doskonalenie umiejętności odczytywania wybranych symboli i znaków wykorzystywanych w ruchu drogowym
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów
 • utrwalanie znajomości swojego adresu, świadomość, w jakich sytuacjach i komu takie informacje można podawać
 • znajomość cyfry „3” i „4”, tworzenie zbiorów równolicznych, przeliczanie
 • kreślenie szlaczków

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content