Grupa V

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

Zagadnienia programowe –  kwiecień 2024

Tematy:

 1. Morskie podróże i opowieści
 2. W domu i w zagrodzie
 3. Eko stylem życia
 4. Strażnicy książek

Cele ogólne :  

Obszar fizyczny :

 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania
 • doskonalenie umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków w liniaturze, z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi
 • doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych, rozgrywek sportowych

Obszar emocjonalny :  

 • wdrażanie do stosowania własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie
 • kształtowanie umiejętności szukania wsparcia w sytuacjach trudnych dla dziecka emocjonalnie, z którymi nie potrafi sobie poradzić
 • prawidłowa reakcja na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom
 • dostrzeganie, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawianie w stosunku do nich życzliwości i troski

Obszar społeczny :  

 • doskonalenie umiejętności pełnienia określonej roli w grupie
 • doskonalenie umiejętności oceniania zachowania innych oraz dokonywania samooceny, oceny innych z zastosowaniem adekwatnych określeń oraz wczuwaniem się w sytuację i odczucia danej osoby
 • kształtowanie postawy szacunku dla pracy rolników wdrażanie do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych

Obszar poznawczy  :   

 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • doskonalenie umiejętności płynnego mówienia podczas rożnych form wypowiedzi i sytuacji
 • kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności układania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych
 • kształtowanie pojęcia liczby dziesięć
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10
 • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych
 • bogacenie doświadczeń w zakresie mierzenia długości, wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości długości
 • dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content