Grupa V

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

GRUPA 5 „KOTKI”

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. Moja rodzina
  2. Mój dom
  3. Moje prawa i obowiązki
  4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 

Cele dydaktyczno – wychowawcze:

·      budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,

·      poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie poznanych liter,

·      poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,

·      wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,

·      poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,

·      budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,

·      rozwijanie słuchu fonematycznego,

·      podawanie cech rodziców,

·      uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,

·      rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,

·      utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,

·      rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

·      określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

·      rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

·      dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,

·      utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,

·      rozwijanie sprawności fizycznej,

·      rozwijanie umiejętności wokalnych,

·      utrwalanie poznanych liter,

·      rozwijanie umiejętności liczenia,

·      zachęcanie do dbania o czystość,

·      poznawanie zwyczajów kotów i psów,

·      rozwijanie narządów artykulacyjnych,

·      ćwiczenia drobnych ruchów rąk,

·      rozwijanie mowy,

·      uświadamianie dzieciom ich praw,

·      rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

·      rozwijanie słuchu fonematycznego,

·      utrwalanie poznanych liter,

·      poznawanie cech trójkąta,

·      utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,

·      utrwalanie poznanych praw dziecka,

·      przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,

·      poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,

·      rozwijanie mowy,

·      uświadamianie dzieciom ich praw,

·      rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

·      rozwijanie słuchu fonematycznego,

·      utrwalanie poznanych liter,

·      poznawanie cech trójkąta,

·      utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,

·      utrwalanie poznanych praw dziecka,

·      przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,

·      poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,

·      rozwijanie sprawności fizycznej,

·      uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,

·      zachęcanie do dbania o zęby,

·      przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,

 

 

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content