Grupa V

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

Zagadnienia programowe –  październik 2023

 Tematy: 

 1. Zapachy i smaki jesieni
 2. Sztuka bycia razem
 3. O czym szumią drzewa?
 4. Jesienne strategie zwierząt

Cele ogólne :  

 Obszar fizyczny :

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych
 • kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku

Obszar emocjonalny :

 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób
 • kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej
 • uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
 • kształtowanie zdolności empatii

Obszar społeczny : 

 • umacnianie więzi między dziećmi w grupie
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej
 • wdrażanie do samooceny oraz oceny zachowań i postaw innych
 • wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

Obszar poznawczy: 

 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów, w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich
 • rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami
 • doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów
 • kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie
 • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content