Grupa V

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

 CZERWIEC    GR.V

 Tematy:

 1. Zwierzęta duże i małe
 2. Na łące
 3. Lato
 4. Wakacje

Osiągnięcia dziecka:

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo; rozbudowywanie słownika
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców; doskonalenie umiejętności czytania symboli
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw; rozszerzenie wiedzy o wilkach
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy; poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się, panowania nad natężeniem głosu, wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z tematami zajęć (m.in. o nazwy zwierząt i roślin występujących na łące i nad stawem);
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku; doskonalenie ekspresji twórczej
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące; doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • rozwijanie kreatywnego myślenia
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji; doskonalenie umiejętności czytania piktogramów
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content