Grupa V

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

GRUPA 5 „KOTKI”

ZAGADNIENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1.      Zwierzęta z dżungli i sawanny

2.      Zwierzęta naszych pól i lasów

3.      Marcowa pogoda

4.      Wiosenne przebudzenia

CELE GŁÓWNE

·         utrwalanie wyglądu lwa,

·         rozwijanie słuchu fonematycznego,

·         zapoznanie ze zwierzęciem egzotycznym – żyrafą,

·         rozwijanie sprawności ruchowej,

·         rozwijanie sprawności manualnej,

·         poznawanie zwyczajów sowy,

·         poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,

·         rozwijanie słuchu fonematycznego,

·         zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,

·         poznawanie zachowania się wybranych zwierząt,

·         określanie tempa poruszania się zwierząt,

·         poznawanie właściwości fizycznych powietrza,

·         zapoznanie z pojęciem gaz,

·         przybliżanie wiadomości o życiu mrówek

·         rozwijanie sprawności ruchowej,

·         rozwijanie sprawności manualnej,

·         poznawanie zwyczajów sowy,

·         poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie,

·         rozwijanie słuchu fonematycznego,

 

·         dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,

·         zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,

·         obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,

·         utrwalanie nazw dni tygodnia,

·         określanie znaczenia wody w życiu człowieka

·         reagowanie na ustalone hasła i sygnały,

·         poznawanie cech kuli,

·         wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,

·         poznawanie budowy motyla,

·         poznawanie przyczyn ochrony roślin,

·         zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny,

·         poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny,

·         utrwalanie oznak wiosny

·         kształtowanie poczucia rytmu w metrum trójdzielnym,

·         rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

·         przeliczanie w zakresie 10,

·         poznawanie nazw mieszkańców łąki,

 

 

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content