Informacje dla rodziców

Od dnia 25 lutego rozpoczynamy w naszym przedszkolu rekrutację na nowy rok szkolny 2020/2021. Wszystkie informacje można znaleźć w zakładce rekrutacja na stronie edukacja.warszawa.plDYŻUR WAKACYJNY

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2020 r.:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne

Uprzejmie informuję, że na internetowej stronie serwisu Biura Edukacji opublikowane zostały:

– zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2020 r.,

– harmonogram zapisów dla rodziców,

Przedszkole nr 149 pełni dyżur wakacyjny w terminie od 20 lipca 2020r. do 7 sierpnia 2020 r.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 149 jest wniesienie w terminie od 28.04.2020r. do 11.05.2020r  opłaty w wysokości 135,00zł                            (15 dni żywienia x 9,00zł stawka żywieniowa dzienna)  przelewem na  konto bankowe:

35 1030 1508 0000 0005 5054 8062 wpisując w tytule przelewu: DYŻUR_nazwisko i imię dziecka.

Prosimy Rodziców mających dofinansowanie z OPS o dostarczenie stosownej informacji w tej sprawie do dnia 11 maja 2020.Szanowni Rodzice

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

Prosimy o zapoznanie  się z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content