Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Szanowni Rodzice

Została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

 Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  


 

 

KOMUNIKAT

 

OGRANICZENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informujemy, że do 10 kwietnia br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Kontakt z przedszkolem w tym okresie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W pilnych sprawach telefonicznie pod nr telefonu 22 851 60 27 w godz. 9:00 – 12:00.

Rodzice systematycznie będą otrzymywać propozycje zabaw z dziećmi (od nauczycieli poszczególnych grup)​ poszerzające wiadomości i rozwijające umiejętności dzieci zgodnie z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego obowiązującym w placówce, .

Wszelkie informacje dotyczące zapisów na dyżur wakacyjny znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola lub na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy.

 


 

UWAGA!!!

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu. 

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola.

Zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r. dostępne TUTAJ

 


 

Godziny otwarcia sekretariatu

W dniach 16.03.2020 r.  – 25.03.2020 r. sekretariat czynny w godzinach 9:00-12:00

Prosimy w miarę możliwości o kontakt mailowy: p149@edu.um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 851 60 27


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.
Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie naszej placówki w godzinach 9:00-12:00 (od 16.03. do 20.03. br.)  lub wysłać scan drogą mailową na adres:  p149@edu.um.warszawa.pl ( zalecane), wraz z oświadczeniem o zobowiązaniu doniesienia oryginałów dokumentów potwierdzających kryteria w najbliższym możliwym terminie.
Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę
pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI

1.Zachowanie bezpiecznej odległość (1-1,5 metra) pomiędzy pracownikiem a interesantem.
2. Przynoszenie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach.
3. Składanie dokumentów w zamkniętych kopertach, do udostępnionego pojemnika.
4. Na potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wydany druk o następującej treści:
Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka).

Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony i zaakceptowany w ciągu 5 dni od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

Aktualności
admin

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych.   Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

Czytaj więcej »
Aktualności
admin

Rekrutacja

Od dnia 25 lutego rozpoczynamy  naszym przedszkolu rekrutację na nowy rok szkolny 2020/2021. Wszystkie informacje można znaleźć w zakładce rekrutacja na stronie edukacja.warszawa.pl

Czytaj więcej »
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content