Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

Opłata za pobyt na dyżurze wakacyjnym  w Przedszkolu Nr 149

 Dokonując wpłaty za dyżur w naszym przedszkolu (za okres 3 lipca – 21 lipca 2023) wnosicie Państwo opłatę  w wysokości 195,00 zł za wyżywienie na rachunek bankowy  nr   35 1030 1508 0000 0005 5054 8062, w treści przelewu wpisując  DYŻUR – imię i nazwisko dziecka.

Wysokość opłaty za żywienie  ustalona następująco: 13 zł (stawka dzienna) x 15 dni (ilość dni roboczych w okresie dyżuru wakacyjnego).

Warunkiem przyjęcia dziecka jest:

  • wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

  • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

  • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.

UWAGA!

Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, organizującym opiekę wakacyjną.

Odpisy za dni nieobecności dziecka podczas dyżuru będą zwracane Państwu w sierpniu br. – przelewem, na konto bankowe, z którego dokonano płatności za żywienie podczas dyżuru wakacyjnego.

Dodaj komentarz

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content