DYŻUR WAKACYJNY 2024

DYŻUR WAKACYJNY 2024

Opłata za pobyt na dyżurze wakacyjnym  w Przedszkolu Nr 149

Dokonując wpłaty za dyżur w naszym przedszkolu (za okres  1 lipca – 19 lipca 2024) wnosicie Państwo opłatę  w wysokości 225,00 zł za wyżywienie na rachunek bankowy  nr   35 1030 1508 0000 0005 5054 8062, w treści przelewu wpisując  DYŻUR – imię i nazwisko dziecka”.

Wysokość opłaty za żywienie  ustalona jest następująco: 15 zł (stawka dzienna) x 15 dni (ilość dni roboczych w okresie dyżuru wakacyjnego).

Warunkiem przyjęcia dziecka jest:

  • wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, (10.05-23.05.2024) na w/w rachunek wskazany przez placówkę , do której dziecko zostało zakwalifikowane,

lub

  • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego,

lub

  • dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS.

Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, organizującym opiekę wakacyjną.

UWAGA!

Zwroty za niewykorzystane środki ( za żywienie) zostaną zwrócone przelewem na konto z którego dokonano płatności w sierpniu/ wrześniu 2024r.

Dodaj komentarz

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content