Grupa VI

zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE

CZERWIEC    GR.VI

  Tematy:

 1. Sporty letnie
 2. Wyjątkowe smaki lata
 3. Zwierzęta na wsi i w domu
 4. Wkrótce wakacje!

Cele:

Obszar fizyczny: 

 • wdrażanie do dbanie o swoje zdrowie, sprawność fizyczną i bezpieczeństwo
 • aktywne uczestnictwo w różnych formach ruchu
 • rozwijanie poczucia rytmu

Obszar emocjonalny :

 • rozwijanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
 • kształtowanie charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym

Obszar społeczny:   

 • wdrażanie do komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi, z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych, wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy
 • wdrażanie do współdziałania w zabawie zgodnie z zasadami fair play
 • używanie zwrotów grzecznościowych w różnych sytuacjach

Obszar poznawczy :

 • kształcenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności tworzenia wyrazów z sylab
 • kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów i zdań
 • kształtowanie umiejętności kodowania
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content